matej.jpg

Výroční zpráva farnosti sv. Matěje za rok 2023

Milí farníci, předkládáme Vám Výroční zprávu farnosti sv. Matěje za rok 2023 (viz příloha ke stažení). Věnujte jí, prosíme, náležitou pozornost. Obsahuje shrnutí aktivit v roce 2023, informace o hospodaření a důležité změny ve spolufinancování Fondu na mzdovou podporu kněží od roku 2024. Zároveň jste srdečně zváni na besedu o hospodaření farnosti, která se uskuteční v sobotu 9. března od 19:00 na faře. Při besedě bude příležitost zodpovědět případné dotazy. 

Na setkání zve pater Matúš Kocian a ekonomická rada farnosti