matej.jpg

Pater Matúš Kocian osobností Českého Brodu

Náš pater Matúš Kocian byl vyznamenán oceněním Osobnost Českého Brodu. „Vážím si toho, že ocenění nevyšlo od těch nejbližších, pro které jsem zde sloužil mše svaté, budoval komunitní centrum a opravoval kostely, ale vzešlo od člověka, kterého znám z mimofarních aktivit. To je pro mě důkaz, že moje služba v Českém Brodě měla i určitý přesah pro celé město,“ říká P. Matúš. Více o této události si můžete přečíst zde. 

Farní den 24. června 2022

Srdečně zveme farníky na farní den, který se uskuteční v pátek 24.6.2022. Program:

16.30: Rytmická mše svatá (slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova) s požehnáním na prázdniny.

17.30: Z kopečku na kopec. České báchorky. Na farní zahradě zahrají divadlo děti z Divadelního kroužku DDM Praha 6 pod vedením Zuzany Štancelové.

18.00: Táborák na farní zahradě.

20.30: Svaté město Jeruzalém a jeho symbolika. Přednáška Karla Hrdličky na faře.

Farní den u sv. Matěje: představení Z kopečku na kopec

V pátek 24. června zveme po mši svaté na farní zahradu, kde se s dětmi rozloučíme se školním rokem a oslavíme příchod prázdnin. Při této příležitosti se uskuteční také představení Z kopečku na kopec v provedení dětí z Divadelního kroužku DDM Prahy 6. 

Svaté město Jeruzalém a jeho symbolika

Pátek 24. června od 20:30 ve farním sále Římskokatolické farnosti u kostela sv. Matěje Praha - Dejvice. Přednáška Karla Hrdličky se zaměří na symboliku a tradice spojené se svatým městem Jeruzalém. Během přednášky budou rovněž představena nejdůležitější místa Jeruzaléma a vysvětlíme si, proč je posvátné pro judaismus, křesťanství i islám.

Noc kostelů - 10. června

Také letos se naše farnost zapojí do tradiční akce Noc kostelů. Program začíná v pátek 10. června v 18:00 mší svatou, pro návštěvníky bude rovněž připraven koncert farního sboru Seriózní těleso či možnost podívat se na věž kostela. 

FOTOGALERIE: 1. svaté přijímání

K 1. svatému přijímání přistoupilo v neděli 5. června 15 dětí z naší farnosti. 

Fotografie si můžete prohlédnout ZDE

Foto: Jan Novák

Svatomatějská pouť 2022

Srdečně zveme na poutní mši u příležitosti svátku patrona našeho kostela sv. Matěje v neděli 15. května 2022 od 10h.

Operní večer: Ruggero Leoncavallo - KOMEDIANTI

Srdečně zveme přátele opery a klasické hudby na společenský večer a projekci filmového ztvárnění opery: Ruggero Leoncavallo - PAGLIACCI (KOMEDIANTI). V neděli 1. května od 18:00 na faře u sv. Matěje. Úvodní slovo Matúš Kocian. 

Subscribe to