matej.jpg

Roráty v naší farnosti

Milí farníci, v adventním čase se v naší farnosti uskuteční ještě dvě ranní rorátní mše svaté: 

  • ve středu 14. prosince od 6:30 v kostele sv. Matěje

  • v pátek 16. prosince od 6:45 roráty pro děti v kostele sv. Matěje

 

Mikulášská nadílka v kostele sv. Matěje v pondělí 5. prosince

V pondělí 5.12. dorazí do kostela sv. Matěje svatý Mikuláš se svými pomocníky. Od 17:00 proběhne mše svatá a po ní tradiční nadílka. Přede mší budeme u kostela zapisovat děti do seznamu pro svatého Mikuláše jako každý rok. 

Roráty ve farnosti

Roráty v naší farnosti se konají každý adventní týden obvykle ve středu. Otevřete tuto aktualitu pro úplný rozpis.

Benefiční neděle - 16. října

Benefiční neděle proběhne na faře v neděli 16. října od cca 11h po mši svaté. Výtěžek pošleme na Domácí hospic Nablízku. Prosíme, pokud Vám to čas dovolí, o případné sladké nebo slané občerstvení. 

Farní klub katolické víry

Zveme vás na setkání nově vzniklého farního Klubu katolické víry s možností modlitby a diskuse o duchovních tématech. Pravidelně se scházíme cca 2x měsíčně ve středu od 19h na faře u sv. Matěje.

FOTOGALERIE: 13. Svatomichaelská pouť

Prohlédněte si fotografie z 13. Svatomichaelské poutě konané u kaple sv. Michaela na Pernikářce ve čtvrtek 29. září.
Subscribe to